logo

Systemy zasilania postojowego statków powietrznych

400 Hz 

Każdy współczesny statek powietrzny (samolot, helikopter) wymaga specjalistycznego zasilania postojowego w energię elektryczną. Zasilanie to jest niezbędne do podtrzymania pracy wewnętrznych systemów samolotu (awionika, wentylacja, itp.), a także w zdecydowanej większości przypadków, do uruchomienia silników.

Klasa takich rozwiązań jest określana jako GPU – Ground Power Unit i zawiera przede wszystkim zasilacze napięciowe o częstotliwości 400 Hz, zasilacze prądu stałego 28V, zasilacze mieszane (400 Hz oraz 28Vdc).

 

Zasilanie 400 Hz:

Sprzęt:

Wyróżniamy dwie podstawowe technologie zasilaczy:

    1. Zasilacz statyczny  APOJET Static 400 Hz o mocach 60, 90, 120, 150 i 180 kVA, będący zaawansowanym układem prostownik-falownik, AJS
    2. Zasilacz wirujący (maszynowy) APOJET Rotary o mocy 40, 60, 90, 120, 150, 180 i 315 kVA, będący klasycznym układem motor-generator; AJR

Wszystkie zasilacze 400 Hz produkcji firmy Piller są przystosowane do zasilania z sieci elektrycznej 3~ , 400Vac, 50Hz.

Rozwiązania systemów zasilania 400 Hz:

W uproszczeniu można stwierdzić, że niezależnie od zasady działania zasilacza 400 Hz, wyrózniamy dwa zsadnicze systemy zasilania:

    1. Lokalny: przy samolocie znajduje się zasilacz 400Hz, uruchamiany i podłączany do niego indywidualnie. Zasilacz jest obciążony wyłącznie poprzez odbiory danego samolotu.
    2. Centralny: sygnał 400 Hz jest wytwrzany przez jedną lub więcej jednostek zasilaczy 400 Hz pracujących równolegle na wspólne wyjście. Liczba pracujących jednostek zależy od aktualnego zapotrzebowania. Następnie sygnał jest dystrybuowany do wszystkich aktywnych punktów poboru mocy, za pośrednictwem układu dystrybucji 400 Hz.

W systemach centralnych, w przypadku występowania znacznych odległości od „maszynowni” 400 Hz do punktów poboru (stanowiska przy rękawie, stanowiska oddalone) przesył odbywa się na podwyższonym napieciu wynoszącym 960V. Tuż przy punkcie poboru za pomocą specjalizowanego transformatora AJT napięcie zostaje obniżone i wyregulowane do napięcia nominalnego 200V f-f.

 

Ze względu na wrażliwośc tych systemów na warunki eksploatacji, a także na rygory w lotnictwie cywilnym i wojskowy, nasze zasilacze 400 Hz uzupelniamy o najwyższej klasy akcesoria zapewniające właściwe i wieloletnie użytkowanie, takie jak:

- kable specjalistyczne 400 Hz wraz z konektorami lotniczymiAJR S

- zwijarki kablowe, wciągarki łańcuchowe APOHOST

- atestowane wózki platformowe

- studnie serwisowe PIT typu (pop-up – wysuwane z poziomu posadzki, hatch – uchylne)

Zakres dostawy:

Oferujemy Państwu systemy 400 Hz w kompleksowym zakresie zawierającym:

- projektowanie układów, z uwzględnieniem spadków napięć

- kompletację, dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie

- obsługę serwisową